Výšku hladiny v přehradě můžete zjistit na stránkách Povodí Vltavy. Odkaz na přehled stavu všech nádrží je zde.

Rozbor vody provádí v sezóně pravidelně Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, odběrné místo je Radava a informace o výsledcích najdete zde. Radava se nachází na protějším břehu Vltavy na dohled od Autokempu Velký Vír.