ZÁMEK ORLÍK (3 km)

Jedna z nejznámějších českých památek, a oblíbených cíl našich i zahraničních turistů. Původně gotický hrad byl založen v pol. 13. století. Postupně byl hrad několikrát rozšiřován a přestavován. V 18. století došlo k přestavbě hradu na malebný zámek. Dnešní novogotická úprava stavby pochází z poloviny 19. století. Zámek stál až do poloviny 20. století na vysoké skále nad řekou Vltavou. V současnosti je vlastně vodním zámkem stojícím nad hladinou orlické přehradní nádrže.

Návštěva zámku Vás určitě nezklame, kromě zajímavé prohlídky interiérů sídla návštěvníky zaujme i jedinečné zasazení zámku do okolní krajiny. Zámek je totiž obklopen rozsáhlým parkem vybudovaným v aglickém slohu na začátku 19. století. V parku najdeme kilometry menších i větších cest, staleté duby bukya lípy, romantické skalní výhledy i krásné do dálky se rozbíhající louky. Pokud máte rádi procházky a romantiku, bude pro Vás orlický park doslova rájem :-)

TIP 1: NA ZÁMEK DOJDETE Z KEMPU POHODLNĚ PĚŠKY KRÁSNÝM ZÁMECKÝM PARKEM, NAVŠTIVTE SEKCI PROCHÁZKY PO OKOLÍ.

TIP 2: Z PŘÍSTAVIŠTĚ PŘÍMO V KEMPU DOJEDETE K ZÁMKU PARNÍKEM (VÍCE INFORMACÍ V SEKCI VÝLETY PARNÍKEM).

 
ORLICKÝ ZÁMECKÝ PARK (0,5 km)

Malý kousek za branou kempu začíná rozsáhlý park v aglickém slohu založený již na začátku 19. století. V parku najdeme kilometry menších i větších cest, staleté duby, buky a lípy, romantické skalní výhledy i krásné do dálky se rozbíhající louky. Pokud máte rádi procházky a romantiku, bude pro Vás orlický park doslova rájem :-) Můžete se zde procházet, běhat nebo jezdit na kole. 

TIP: NAVŠTIVTE SEKCI PROCHÁZKY PO OKOLÍ, JE ZDE ZAJÍMAVÝ OKRUH ORLICKÝM PARKEM S NÁVŠTĚVOU SCHWARZENBERSKÉ HROBKY, ZÁMKU ORLÍK A MYSU "NÁKLE" S KRÁSNÝM VÝHLEDEM NA ZÁMEK I ŽĎÁKOVSKÝ MOST.

 

SCHWARZENBERSKÁ HROBKA (1,5 km)

Schwarzenberská hrobka je neogotická stavba postavená v pol. 19. stoiletí. Její interiéry nejsou přístupné pro veřejnost, otevírají se pouze při vyjímečných příležitostech (vzpomínkové mše, pohřby apod.). Hlavní vchod do hrobky tvoří masivní zdobené dřevěné dveře, na jejichž vrcholku nalezneme vyřezaný erb rodiny Schwarzenbergů. V posledních letech byla hrobka celkově opravena a zrekonstruována. Také okolí hrobky je pečlivě udržované a vytváří majestátní kulisu tohoto pietního místa.

TIP 1: HROBKA SE NACHÁZÍ JEN cca 1,5 KM OD HRANICE KEMPU. UDĚLEJTE SI K NÍ HEZKOU PROCHÁZKU (VIZ. SEZKCE PROCHÁZKY PO OKOLÍ).

TIP 2: JEN ASI 100 m VÝCHODNĚ OD HROBKY SE NACHÁZÍ ŠIROKÝ VÝHLED NA ZÁMEK ORLÍK A ORLICKOU PŘEHRADNÍ NÁDRŽ. 

 

ŽĎÁKOVSKÝ MOST (5 km)

K zajímavostem okolí patří také Žďákovský most, jeden z nejdelších jednoobloukových mostů v Evropě. Výška středu mostu nad Orlickým jezerem je přibližně 50 m, délka mostu je 541 m.

TIP 1: CHODNÍK MOSTU SE NA OBOU STRANÁCH ROZŠIŘUJE DO MALÝCH ODPOČÍVADEL, Z NICHŽ JE VIDĚT DALEKO NA OBĚ STRANY PŘEHRADNÍ NÁDRŽE.

TIP 2: MÁTE NAINSTALOVANÝ GOOGLE EARTH ? ZKUSTE PODLETĚT ŽĎÁKOVSKÝ MOST V LETECKÉM SIMULÁTORU (NÁSTROJE/SPUSTIT LETECKÝ SIMULÁTOR/SR22)

 

 

HRAD ZVÍKOV (18 km)

Hrad Zvíkov se tyčí na skalním ostrohu nad soutokem českých řek Vltavy a Otavy. Z hradu je nádherný výhled ze tří stran na rozsáhlou vodní plochu Orlické přehrady. Zvíkov byl pravděpodobně založen Přemyslem Otakarem I. V roce 1234 byl pak hrádek Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. výrazně rozšířen.

Nejzachovalejší a zároveň nejstarší částí celého Zvíkovského hradu je monumentální Hlízová věž. Druhým jménem věže je též Markomanka. Postupně byly k hradu přistavěny ostatní věže, brány, jako je Písecká, opevnění a paláce. Významná je dále také kaple sv. Václava a to především díky freskám. Na Zvíkově si nenechte ujít prohlídku Korunovační síně, kde po nějaký čas byly uloženy korunovační klenoty. Zajímavostí Zvíkova jsou dobře viditelné značky na kvádrech, ze kterých byl hrad postaven. Dříve se tvrdilo, že to jsou rarášci nebo germánské písmo runy. Dnes ale víme, že tyto značky vznikly díky stavbě při tahání samotných žulových kvádrů. O hradě Zvíkov se vypráví mnoho pověstí a je opředen spoustou tajemství. 

TIP 1: UDĚLEJTE SI CELODENNÍ VÝLET LODÍ! Z PŘÍSTAVIŠTĚ PŘÍMO V KEMPU DOJEDETE KE HRADU ZVÍKOV PARNÍKEM (VÍCE INFORMACÍ V SEKCI VÝLETY PARNÍKEM).

TIP 2: PŘI CESTĚ AUTEM (VIZ SEKCE TIPY NA VÝLETY AUTEM) SE PŘI CESTĚ ZASTAVTE VE VESNICI VARVAŽOV, KDE NAJDETE UNIKÁTNÍ RANĚ GOTICKÝ KOSTELÍK Z 2. POL 13. STOLETÍ.

 WEB: http://www.hrad-zvikov.eu/

 

OBEC ORLÍK NAD VLTAVOU (4 km)

Kulturní památkou obce Orlík je také kostel sv. Prokopa na náměstí a socha sv. Prokopa z poloviny 18. století před kostelem.
Pozorní návštěvníci najdou na náměstí také středověký pranýř.
U cesty ze Starého Sedla směrem k zámku stojí zrestaurovaná výklenková kaple s obrazem sv. Vojtěcha a barokní výklenková kaple z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého.

TIP: POTŘEBUJETE NATANKOVAT ? NA ORLÍKU U HLAVNÍ SILNICE PLZEŇ - TÁBOR NAJDETE ČERPACÍ STANICE BENZINA

 

ZÁMEK BŘEZNICE (19 km)

Zámek vznikl jako gotická tvrz ve 13. století za vlády krále Václava I. Tyto počátky jsou spojovány s rodem Buziců, z tohoto období se zachovala pouze část opevnění. V 15. století hrad přestavěl Petr Zmrzlík ze Svojšína, brzy poté byl hrad dobyt katolickými vojsky a na čas zůstal neobydlen. V roce 1506 hrad získali Malovcové z Chýnova, kteří jej drželi do konfiskace v roce 1548, kdy hrad získal Jiřík z Lokšan, který pokračoval v obnově začaté již rodem Malovců. Po Bílé Hoře zde sídlil královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Po vymření rodu Přibíků zámek získali Kolovratové a po nich Palffyové. Od roku 1945 patří státu.

Zámek byl v 16. století přestavěn do z větší části zachované renesanční podoby a v baroku ještě rozšířen. Kaple byla dokončena v roce 1632. Restaurován byl v letech 1835 a 1889-90, kdy byla obnovena sgrafitová výzdoba fasád. Dnes je obklopen volně přístupným zámeckým parkem. V zámku a okolí se konají též svatby a další kulturní akce.

TIP 1: HRAJETE RÁDI TENIS ? ZAJEĎTE SI DO BŘEZNICE I NA TENISOVÉ KURTY! NALEZNETE ZDE HNED DVA TENISOVÉ KLUBY NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI VYBAVENOSTI, VČ. TENISOVÉ HALY (VÍCE INFO NA www.tenisova-skola.cz a www.tkbreznice.cz ).

TIP 2: VÝLET DO BŘEZNICE MŮŽETE SPOJIT S NÁVŠTĚVOU AQUAPARKU V PŘÍBRAMI (VIZ SEKCE TIPY NA VÝLETY AUTEM)

WEB: http://www.zamek-breznice.cz/

 

 

RANĚ GOTICKÝ KOSTELÍK VE VARVAŽOVĚ (15 km)

Kostel sv. Kateřiny - raně gotické kněžiště je nejstarší památkou a dominantou v obci. Nachází se na návsi. Klenba presbyteria je z druhé poloviny 13. století.  V zámku a okolí se konají též svatby a další kulturní akce.

TIP: VE SPODNÍ ČÁSTI VARVAŽOVA PROTÉKÁ ŘEKA SKALICE, PŘES KTEROU VEDE BAROKNÍ MOSTÍK, V OKOLÍ JSOU DOCHOVANÉ PŮVODNÍ CHALUPY

 

MILEVSKÝ KLÁŠTER (22 km) 

V jižních Čechách je milevský klášter nejstarším, založen byl v roce 1187 Jiřím z Milevska a opatem Jarlochem.  Je domovem společenství bratří z řádu premonstrátů a je závislým řeholním domem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Představuje duchovní a kulturní centrum Milevska a přidružených farností.

WEB: http://www.milevskoklaster.cz/

 

 

PÍSEK (37 km)

Písek je jihočeské historické město na řece Otavě, založené roku 1243. Žije zde asi 30 tisíc obyvatel. V Písku se nachází nejstarší dochovaný český most ze 13. století, hrad, kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a částečně zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce.

TIP: PÍSEK JE POHODOVÉ MĚSTO IDEÁLNÍ PRO RODINNÉ VÝLETY. UŽIJTE SI JEHO KLIDNOU MALOMĚSTSKOU ATMOSFÉRU, PROJDĚTE SE PO NÁBŘEŽÍ PODÉL ŘEKY A ZAJDĚTE I NA MĚSTSKÝ OSTROV

 

SVATÁ HORA PŘÍBRAM (27 km)

Svatá Hora je významný rozsáhlý barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1648–1673 za účasti architekta C. Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter.

TIP: NAVŠTIVTE AQUAPARK V PŘÍBRAMI, WEB: http://www.szm.pb.cz/aquapark.php#page=page-1